Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Гл. ас. д-р Деница Гаврилова

   

 

Гл. ас. д-р Деница Гаврилова