Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Фосилите разказват: Истории от Земното минало – лекции на възпитаници на ГГФ

   
Фосилите разказват Истории от Земното минало – лекции на възпитаници на ГГФ

На 20 януари 2023 Национален природонаучен музей–БАН е домакин на серия научнопопулярни лекции на палеонтологични теми, представени от палеонтолози, възпитаници на Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Лектори са гл. ас. д-р Латинка Христова, палеонтолог в отдел „Палеонтология и минералогия“ на НПМ–БАН; д-р Пламен Андреев, палеонтолог в Qujing Normal University, Китай; и магистър Владимир Николов, докторант на НПМ–БАН.

Лекциите ще запознаят публиката с актуални изследвания в сферата на палеонтологията на гръбначните животни, осъществявани както в България, така и в чужбина от български учени и техните колеги.

  • Късномиоценските хипарионови фауни в България
    гл. ас. д-р Латинка Христова
  • Най-старите челюстни гръбначни животни: нови данни от Китай
    д-р Пламен Андреев
  • Динозаврите в България: значение и история на изследванията
    Магистър Владимир Николов

Водещ на събитието е гл. ас. д-р Дочо Дочев, палеонтолог в ГГФ на СУ.

Начало: 14:00 ч.
Място: зала „Левентис“, НПМ–БАН

Събитието е част от планираните научнопопулярни и културни дейности, с които да се отбележат 60 години от основаването на Геолого-географския факултет на Софийския университет. Факултетът е основан през 1963 г. след разделянето на т.нар. Биолого-геолого-географски факултет, съществувал преди това. От тогава до сега факултетът е главен център в страната за подготовка на специалисти в различните направления на науките за Земята, включително палеонтологията и стратиграфията.