Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Пролетна стажантска програма на НСОРБ за 2023 (неплатен стаж)

   
  • Срок за кандидатстване: от 11 декември 2022 до 11 януари 2023;
  • Предназначена за студенти 3-4 курс бакалаври, магистри или специализанти;
  • Студентите изпращат автобиография и мотивационно писмо (с посочени специалност, катедра и факултет) за желанието им да положат стаж в структурите на НСОРБ или в община на имейл e.nemska@namrb.org. ВАЖНО!!! Задължително да се посочва родното място, като възможност за полагане на преддипломен стаж;
  • Провеждане на стаж в периода: февруари-април 2023.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА:

 

 

 

 

За допълнителни въпроси и уточнения можете да се свържете с Евгения Немска, началник на кабинета на изпълнителния директор на НСОРБ, координатор на Стажантската програма, тел: 02/943 44 67/8, 0882 027 406, имейл: e.nemska@namrb.org