Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Квантова електроника

   

с присъединена Лаборатория по лазерна техника

 

Ръководител проф. дфзн Александър Драйшу
каб.: Б403
тел.: (02) 8161 611
e-mail: ald@phys.uni-sofia.bg

 

Състав За катедрата Уеб сайт

 

СЪСТАВ

доц. д-р Стоян Куртев
каб.: Б410
тел.: (02) 8161 887
e-mail: skourtev@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Иван Бъчваров
каб.: ЛЛТ 202
тел.: (02) 8161 708, 8161 616
e-mail: ibuch@phys.uni-sofia.bg
Сайтове: научно-изследователска група, лична страница

гл. ас. д-р Александър Гайдарджиев
каб.: ЛЛТ 202, 102
тел.: (02) 8161 708, 8161 733
e-mail: a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Наско Горунски
каб.: ЛЛТ 306
тел.: (02) 8161 751
e-mail: naskog@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Николай Димитров
каб.: ЛЛТ 322
тел.: (02) 8161 798, 8161 742
e-mail: nrd@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Любомир Стоянов
каб.: ЛЛТ 322
тел.: (02) 8161 742, 798
e-mail: l.stoyanov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мая Жекова
e-mail: mzhekova@phys.uni-sofia.bg

физик Веселина Салтиел
каб.: Б412
тел.: (02) 8161 826
e-mail: ssv@phys.uni-sofia.bg

 

Контакти с бивши членове на катедрата

 

ЗА КАТЕДРАТА

Катедра Квантова електроника е основана през 1978 година. В настоящия момент преподавателският екип изцяло се състои от хабилитирани преподаватели – доценти и професори. Катедрата работи в тясно сътрудничество с Лабораторията по лазерна техника към Физическия факултет. Двете звена обучават студенти-бакалаври по 10 избираеми дисциплини в областта на лазерната физика и фотониката. По 4 от курсовете са осигурени практически упражнения. На магистърско ниво катедра Квантова електроника вече шест години обучава студенти в две магистърски програми – “Квантова електроника и лазерна техника” (за специалност Инженерна физика) и “Лазерна физика и оптика” (за специалност Физика) като по редица курсове са осигурени практически занятия. Подробна и актуална информация, включително съдържанието на всички бакалавърски и магистърски курсове, може да бъде намерена на адрес http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs .

Катедрата има и дългогодишна традиция в обучението на докторанти. Свидетелство за високото ниво на подготовката им е тяхната успешна професионална реализация у нас и в чужбина. В катедра Квантова електроника и Лабораторията по лазерна техника се изпълняват успешно два инфраструктурни проекти за създаване на съвременна експериментална база за фемтосекундна фотоника.