Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Методика на обучението по физика

   

Ръководител доц. д-р Николай Рачев
каб.: В57
тел.: (02) 8161 289
e-mail: nick@phys.uni-sofia.bg

 

СЪСТАВ

доц. д-р Мая Гайдарова
каб.: А514
тел.: (02) 8161 749
e-mail: mayag@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христина Андреева
каб.: А515
e-mail: c.andreeva@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Весела Димова
каб.: А507
e-mail: vdimova@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Ивелина Коцева-Георгиева
каб.: А514
тел.: (02) 8161 749
e-mail: iva_georgieva@phys.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Лъчезар Симеонов
каб.: А509
e-mail: lsimeonov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Милена Стоянова
каб.: А505
e-mail: milenas@phys.uni-sofia.bg

ас. д-р Александър Куртенков
каб.: А506
e-mail: kurt@phys.uni-sofia.bg

ас. д-р Фабиен Кунис
каб.: А505
e-mail: fabien.kunis@gmail.com

 

Контакти с бивши членове на катедрата