Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Оптика и спектроскопия

   

Ръководител доц. д-р Снежана Йорданова
каб.: B11-А
тел.: (02) 8161 237
e-mail: snejana@phys.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на катедрата

 

СЪСТАВ

проф. дфзн Асен Пашов
каб.: В11-Б
тел.: (02) 8161 286, (02) 862 74 75 (и факс)
e-mail: pashov@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

проф. дфзн Станислав Балушев
каб.: В21
тел.: (02) 8161 631, 8161 634
e-mail: balouche@phys.uni-sofia.bg

доц д-р Христина Христова, дм
каб.: В21
тел.: (02) 8161 306
e-mail: blagoeva@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Георги Георгиев
каб.: В14
e-mail: ggeorg@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христина Видинова, д.м.н.
каб.: Б-1
тел.: (02) 8161 306
e-mail: vidinova@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Елица Павлова
каб.: В28
тел: (02) 8161 317
e-mail: ellipavlova@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Лилия Владимирова-Михалева
каб.: В28
тел.: (02) 8161 317
e-mail: vladimirova@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Ивайла Божинова
каб.: В20-Б
тел.: (02) 8161 381
e-mail: i.bozhinova@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Росица Лолова
e-mail: dr_lolova@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Георги Добрев
каб.: B11-А
тел.: (02) 8161 237
e-mail: g_dobrev@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мила Тониева
каб.: В11
тел.: (02) 8161 286
e-mail: dragomirova@phys.uni-sofia.bg

ас. Гергана Михова
e-mail: g.mihova@phys.uni-sofia.bg

ас. Ани Коева
каб.: Б1
тел.: (02) 8161 306
e-mail: askoeva@phys.uni-sofia.bg

оптометрист Никола Пеев
каб.: В14
e-mail: peev.nikola@phys.uni-sofia.bg

оптометрист д-р Владимир Баков
e-mail: bakov@phys.uni-sofia.bg

оптик Пламен Петров
опт. работилница
тел.: (02) 8161 493

технически изпълнител Неда Николова
каб.: В12
тел.: (02) 8161 306
e-mail: nedanikolova@phys.uni-sofia.bg

 

Контакти с бивши членове на катедрата