Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Теоретична физика

   

Ръководител доц. д-р Калин Стайков
каб.: В47
тел.: (02) 8161 680
e-mail: kstaykov@phys.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на катедрата

 

ЗА КАТЕДРАТА

Катедрата е основана през 1924 година. В нея се извършват научни изследвания на световно ниво като в същото време се осъществява и обучението по теоретични и математични дисциплини на студентите във Физически факултет.

Членовете на катедрата извършват изследвания и подготвят студенти в редица теоретични области: физика на високите енергии, квантова теория на полето, квантова механика, физика на кондензираната материя, гравитация, астрофизика и космология, теория на струните, математична и изчислителна физика.

 

СЪСТАВ

акад. проф. дфзн Николай Витанов
каб.: В40
тел.: (02) 8161 652
e-mail: vitanov@phys.uni-sofia.bg

чл. кор. проф. дфзн Стойчо Язаджиев
каб.: В43
тел.: (02) 8161 672
e-mail: yazad@phys.uni-sofia.bg

проф. дфзн Радослав Рашков
каб.: В37
тел.: (02) 8161 848
e-mail: rash@phys.uni-sofia.bg

доц. дфзн Петър Иванов
каб.: В39
тел.: (02) 8161 659
e-mail: pivanov@phys.uni-sofia.bg

доц. дфзн Андон Рангелов
каб.: В42
тел.: (02) 8161 653
e-mail: rangelov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цанко Иванов
каб.: В50
тел.: (02) 8161 408
e-mail: tzanko@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Димитър Младенов
каб.: B41
тел.: (02) 8161 662
e-mail: dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христо Димов
каб.: В37
тел.: (02) 8161 839
e-mail: h_dimov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Петя Недкова
каб.: В41
тел.: (02) 8161 662
e-mail: pnedkova@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Кирил Христов
каб.: В42
тел.: (02) 8161 653
e-mail: khristov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Галин Гюлчев
каб.: В43
тел.: (02) 8161 670
e-mail: gyulchev@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цветан Вецов
каб.: В38
тел.: (02) 8161 658
e-mail: vetsov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Генко Василев
каб.: В40
тел.: -
e-mail: gvasilev@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Димо Арнаудов
каб.: В38
тел.: (02) 8161 658
e-mail: dlarnaudov@phys.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Мирослав Владимиров
каб.: В37
тел.: (02) 8161 839
e-mail: radomirov@phys.uni-sofia.bg

ас. Петър Славов
каб.: В43
тел.: (02) 8161 670
e-mail: petersl@phys.uni-sofia.bg

физик Лидия Славова
каб.: В47
тел.: (02) 8161 680
e-mail: lidka@phys.uni-sofia.bg