Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / Научни семинари на SCHOLARNET: Възможности за академичен spin-off, иновации по време на криза и предизвикателствата пред Образование 4.0

   

11.12.2020

 

В навечерието на патронния празник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха поредица от научни семинари, част от международния проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET (www.scholarnet.eu). Научните панели бяха осъществени онлайн, като част от юбилейната международна научна конференция Just and SMART Transitions: New Deals, Markets and Governance с участието на учени и изследователи с международен авторитет и признание. Проектът SCHOLARNET, подкрепян от националната програма „Европейски научни мрежи“ бе представен от Декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев при официалното откриване на високия научен форум.

scholarnet-banner

„Подкрепям Ви в усилията за постигане на възможно най-добро взаимодействие на обучението с научните изследвания. Поздравявам Ви за проекта „Изграждане на изследователски капацитет чрез трансфер на знания и опит, свързани научни изследвания и работа в мрежа“(SCHOLARNET), който цели да засили изследователския капацитет на Стопанския факултет, като се разработи цялостна изследователска стратегия с подкрепата на водещи изследователи от европейски университети и научни институти в Европа“ – бяха думите на г-жа Мария Габриел, Комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и спорт, в нейния поздравителен адрес.

В първия панел, модериран от проф. Стефан Петранов, се включиха проф. Кай-Инго Фойгт и Оскар Пакос от Университета „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг (Германия). Двамата изследователи представиха своите виждания върху различни аспекти на механизмите на базираното на дейности работно пространство, като способ за промяна на организационното поведение на работещите, в т.ч. и комуникации, лидерство и работен стил. Доц. Даниела Георгиева и проф. Теодора Георгиева представиха анализ върху скритата изследователска и иновационна дейност, като подчертаха, че България е позиционирана доста далеч от по-голямата част от страните в ЕС. Въпреки амбицията да се приближим към т.нар. група на умерените иноватори, все още оставаме сами в групата на плахите иноватори заедно с Румъния. Проф. Албена Вуцова силно заинтригува участниците в научния форум с представяне същността на академичния spin-off. Като част от основните фактори за успешен spin-off проф. Вуцова посочи силно мотивиран екип, добър управленски опит, обмяна на знания и експертиза, дългосрочна визия, жизнеспособен бизнес модел, подкрепа от научната институция и наличие на рисков капитал. Научният дебат бе допълнен от изследване с предмет цифровите трансформации във висшето образование, представено от проф. Стела Райчева от Университета във Версай и Сен Куентен ен Ивелин (Франция). Дискусията завърши със съдържателната презентация на доц. Ялъмов, който доказа, че компаниите, които продължават да инвестират в иновации по време на криза, се справят по-добре по време на и след кризисния период.

В сесията „Предприемачество и Трансформиращи се университети“ с модератор проф. Желю Владимиров, участваха професорите Тиери Ком и Жил Руе от университета Paris-Saclay (Франция), които дискутираха различните системи за ранкиране на университетите по света – какви са целите, ползите и главните действащи участници в този процес. Проф. Десислава Йорданова представи мотивите и предприемаческите дейности на студенти в STEM специалности в български университети, които са в процес на стартиране на технологичен бизнес, както и съществуващите бариери. Доц. Надя Соколова демонстрира новите предизвикателства пред образованието (Education 4), като постави акцент върху необходимите умения, които включват креативност, критично мислене, комуникация и взаимодействие. Проф. Алмула от Индия, заедно със своя докторант Прабир Пади, очертаха проблематиката, свързана с предприемаческата култура.

Заявена амбиция за развитие на младите учени и докторанти съпътства и докторантските панели, които бяха модерирани от доц. Боряна Богданова. В академичния дебат се включиха проф. Албена Вуцова и доц. Деян Радев, които коментираха платформата EarlyBirds, подпомагаща докторантите при подготовка на научни статии, както и съвременните тенденции и методологии за изследвания в областта на финансите. Част от младите учени представиха резултати от свои изследвания и получиха коментарии от своите ментори. Много полезни съвети за подготовка и реализация на изследователски проект дадоха проф. Станислав Иванов, отговорен редактор на European Journal of Tourism Research, проф. Митко Димитров от Института за икономически изследвания към БАН, както и проф. Лаура Ронди, отговорен редактор на Journal of Industrial and Business Economics. „Бъдете смели“ – призова проф. Станислав Иванов по време на своето обръщение към младите изследователи.