Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Обява за специалист в Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - Българска академия на науките

   

Обява за специалист в Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - Българска академия на науките От окотмври 2020 г., Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - Българска академия на науките търси да назначи специалист с висше образование. Работата е свързана с изследване въздействието на наноматериали върху растежа и развитието на различни растителни видове, структурната организация и функционалността на тилакоидните им мембрани. Възможност за заетост на пълен или непълен работен ден. Изисквания: завършена бакалавърска или магистърска степен по биология, химия или физика, добро владеене на английски език, любознателност и отговорно поведение, умения за работа в екип. Документи за кандидатстване за позицията: автобиография, копие от диплома за завършено висше образование, сертификат за владеене на английски език, мотивационно писмо. За контакти: sashka.b.krumova@gmail.com (С. Крумова)