Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Митнически и данъчен контрол (задочно обучение)

   

 

МП „Митнически и данъчен контрол” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти

 

 

 

 

 

Представяне на програмата

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

  • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
  • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн на следните дати:

  • Първи етап: 23.07.2024 г. от 18:30 часа в MS Teams
  • Втори етап: 19.09.2024 г. от 18:30 часа в MS Teams
  • Трети етап: 03.10.2024 г. от 18:30 часа в MS Teams
  • Линк за трите етапа на събеседването: https://bit.ly/3Vi21ux

 

 

 

МП „Митнически и данъчен контрол” цели изграждане на квалифицирани специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за анализ и вземане на решения в сферата на митническата и данъчната дейност. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е пряко свързана със структурите на Агенция „Митници” и Националната агенция по приходите, както и в консултантския бизнес.

Гост-лектори в магистърската програма редовно са представители на Агенция "Митници" и Националната агенция по приходите. Студентите имат възможност да се запознаят с дейността на двете агенции в рамките на осигуреното практическо обучение и посещенията на място.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика, овладяват фундаментални знания и умения в областта на икономиката и финансите чрез допълнителното изучаване на базови дисциплини.

 

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Митнически и данъчен контрол”: доц. д-р Цветан Мадански, tzvetan_madanski@feba.uni-sofia.bg, кабинет 423

 

Новини от магистърска програма "Митнически и данъчен контрол"

Лидия Лазарова-Атева от НАП изнесе гост-лекция пред студентите от МП „Митнически и данъчен контрол“

10.06.2024

Студенти от Стопанския факултет посетиха Министерство на финансите

05.06.2024

Проведе се практикум по „Митнически и данъчен контрол“ за магистри от Стопанския факултет

29.05.2024

Студенти от Стопанския факултет посетиха Сметната палата

16.05.2024

Цветелина Лукарска от Националната камара на минералните води в България изнесе гост-лекция в Стопанския факултет

14.05.2024

Светла Генова от Агенция „Митници“ изнесе гост-лекция пред студентите от МП „Митнически и данъчен контрол“

13.05.2024

Мария Шопова от Агенция „Митници“ изнесе гост-лекция пред студентите от МП „Митнически и данъчен контрол“

17.04.2024

Жасмина Саздова от НАП проведе гост-лекция в Стопанския факултет

15.04.2024

 

 

Архив на учебни планове:

Изменение и допълнение на учебния план

Изменение и допълнение на учебния план за МП Митнически и данъчен контрол, летен прием на учебната 2020/2021 година