Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Издаване на индивидуални протоколи за лятната изпитна сесия на 2019/2020 учебна година

   

Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на CОVID-19, издаването на индивидуални протоколи за лятната изпитна сесия на уч. 2019/2020 г., ще се извършва дистанционно. За целта е необходимо студентът да заплати по банков път необходимата такса, което става по следния начин:

 

С БАНКОВ ПРЕВОД ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА ПО СМЕТКАТА НА СУ “Свети Климент Охридски”:
БНБ - централно управление
IBAN : BG 52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC : BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващият се)
ЕГН (на обучаващият се)
факултет

 

След това студентът трябва да се обади в отдел „Студенти“ според посочения график и да заяви желание за явяване на изпит като изпрати по имейл на инспекторите, които отговарят за неговата специалност трите си имена, наименованието на дисциплината/и, по която е изпитът и факултетен номер, както и сканираното бордеро.