Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иво Крумов Димитров, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Иво Крумов Димитров, редовен докторант, на тема „Дигиталните технологии /видеоарт и фотография/ в обучението при специалност Изобразително изкуство“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство).

Председател на научното жури: проф. д-р Бисера Василева Вълева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: