Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата

   

София 1574, ул. Шипченски проход 69 А

телефон: 02872 08 93
029706/ 201, 202, 203
факс: 02872 23 21
   
 

http://fnpp.uni-sofia.bg

ПРИЕМ В ОКС МАГИСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

 

 

Нови програми СДК