Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти

   

ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

КРАТКОСРОЧНИ – 16 академични часа – 1 кредит

 

ПЪРВА ГРУПА

 1. Методически аспекти на работата на учителя – наставник
 2. Процесът четене с разбиране в обучението по български език и литература в 1–4 клас
 3. Фотография и педагогика
 4. Особености на работата на учителя като класен ръководител
 5. Приобщаващо образование
 6. Взаимодействието между училището и семейството – практически аспекти
 7. Обучение на възрастни
 8. Портфолиото в обучението
 9. Драма и арт техники за преподаване
 10. Гражданското образование в училище
 11. Мениджмънт на класа
 12. Дидактико-методически особености на работата в слети класове
 13. Основни проблеми на учителя при оценяването
 14. Превенция на агресията в училище
 15. Работа с ученици със затруднения в ученето
 16. Работа с ученици със специфични потребности
 17. Особености на работата с деца билингви
 18. Особености на работата на учителя в мултиетническа среда
 19. Урокът в началното училище

 

Срок на обучението – 16 академични часа – 1 кредит

Цена на курса при 25–30 човека – 900.00 лв. (цената не включва командировъчни – пътни, дневни и нощувки, в случай че обучението е извън гр. София. Те са за сметка на заявителя на курса).

При по-малко от 25 човека – цената е по договаряне.

 

ВТОРА ГРУПА

 1. Информационни и комуникационни технологии в образованието – 3 програми:
 • Създаване на мултимедийно електронно съдържание (в 2 части – начинаещи и напреднали. Всяка част от курса е по 16 часа и носи по 1 кредит)
 • Осигуряване на безопасна среда за работа на учениците в Интернет
 • Дизайн на електронно обучение (в 2 части – начинаещи и напреднали. Всяка част от курса е по 16 часа и носи по 1 кредит)

 

Всеки курс и всяка част от курса е по 16 часа и носи по 1 кредит.

Цена на всеки отделен курс при максимален брой курсисти 15 човека – 900.00 лв. (цената не включва командировъчни – пътни, дневни и нощувки, в случай че обучението е извън гр. София. Те са за сметка на заявителя на курса).

При провеждане на обучения извън гр. София е необходимо да бъде осигурена зала, оборудвана с компютри за всеки участник, мултимедия и високоскоростен интернет.