Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / Контакти

   

 

ЛИЛИЯ БУДИНОВА - Инспектор СДК

e-mail: l.budinova@fp.uni-sofia.bg

стая 56, тел. 9308 337, 989 45 63

Прием СДК