Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / На вниманието на колегите магистранти от магистърските програми по Бизнес администрация: избор на специализация

   

23.01.2014

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

(СПЕЦИАЛИСТИ – І курс и НЕСПЕЦИАЛИСТИ – ІІ курс)

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашите магистърски програми в рамките на втория (четвъртия) семестър трябва да преминете през така нареченото СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ.

За целта е нужно да заявите своите предпочитания за специализация

В СРОК от 10 часа на 2 февруари 2015 г. до 18 часа на 14 февруари 2015 г.

Предлагаме Ви да изберете измежду:

Специализация „Стратегическо развитие”

Специализация „Развитие на човешкия капитал”

Специализация „Маркетинг”

Разпределението по учебни потоци ще бъде направено въз основа на поредността на Вашите желания, което налага да посочите и трите модула, като ги класирате съгласно предпочитанията си. При разпределението ще бъде отчитана последователността на постъпване на заявките. Колегите, които не са подали заявки или заявките им са подадени след изтичане на посочения срок ще бъдат разпределени „служебно“ в зависимост от свободните позиции в различните специализации.

 

Моля, ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВКА и я изпратете на ас. Ирена Младенова, Катедра „Стопанско управление” на e-mail на адрес irenaml@feb.uni-sofia.bg. Не е необходимо заявките да са подписани и сканирани. Важно е при изпращането на писмото в рубриката „относно” да впишете „заявка за специализация”. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАЯВКАТА ще намерите по-долу. Заявки на хартиен носител не се приемат.

 

За разпределението по учебни потоци можете да се осведомите чрез системата СУСИ в началото на семестъра.

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

София

23.01.2015 г.