Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Официални издания / Годишник на Софийския университет - КНИГА 3 Биохимия, биофизика, молекулярна биология и генетика, микробиология и физиология