Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ

   

В резултат от проведената през 2023 г. конкурсна сесия за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност бяха финансирани 210 проекта.

 

Като най-успешно проведени са отличени следните проекти по факултети:

 

Философски факултет:

 

Факултет по педагогика:

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата:

 

Факултет по славянски филологии:

 

Факултет по класически и нови филологии:

 

Факултет по журналистика и масова комуникация:

 

Богословски факултет:

 

Биологически факултет:

 

Медицински факултет:

 

Факултет по математика и информатика:

 

Физически факултет:

  • „Научни изследвания във Физически факултет 2023 и съвременните тенденции във физиката“ – ръководител доц. д-р Калин Стайков

 

Геолого-географски факултет:

 

Исторически факултет:

 

Департаменти: