Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Владимир Пеовски

   

VladimirPeovski

 

Доц. д-р Владимир Радев Пеовски е доктор по икономика и доцент в ПН 3.8. Икономика (микро- и макроикономика, институционална икономика и икономика на труда).

 

Започва трудовата си кариера в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1981 г. първоначално като икономист, а след спечелване на конкурс и като редовен асистент. От 2014 г. е доцент в катедра "Икономика". През дългогодишния си преподавателски стаж изнася свои лекционни курсове по дисциплините: обща икономическа теория; увод в икономиката; микро- и макроикономика; икономическият начин на мислене – нетрадиционни приложения; икономика на институциите; икономика на труда; трудови пазари и развитие на човешките ресурси; пари, банки и капиталови пазари в СУ „Св. Климент Охридски”, НБУ и Бургаския свободен университет.

 

Научните му интереси са в областта на икономическата методология, историята на икономическите учения, стопанската история, институционалната икономика, индустриалните отношения. През 2013 г. излиза монографията му „Икономика на институциите“. Автор е и на десетки други публикации – статии, студии, учебници, както и на доклади и участия в научни конференции.

 

Има опит в стопанския и публично-административния сектор: председател на съвета на директорите на „Медика“ АД Сандански, началник управление в Министерството на промишлеността, експерт към Икономическата комисия на Народното събрание.

 

Автобиография (pdf)

Списък на публикациите