Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Мариела Ненова - Амар

   

 

thumbnail_Mariella_Nenova-Amar

 

Доцент д-р Мариела Ненова-Амар от 2001 г. е преподавател в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в магистърски програми на факултета по дисциплините: „Приложен макроикономически анализ и прогнозиране“, „Анализ на паричната политика“, „Икономическа статистика“. От 2009 г. доцент д-р Ненова-Амар ръководи докторанти по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия), трима от които успешно са защитили докторските си дисертации.

 

Освен преподавателски опит, доцент д-р Ненова-Амар има значителен опит в емпиричния макроикономически анализ, натрупан след 1991 г. като служител в аналитични звена на държавната администрация, активно участващ в международни срещи и дискусии по важните теми на икономическото развитие и икономическата политика на България. В периода 2003-2018 г. като директор на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ на Българската народна банка (БНБ) тя отговаря за изготвянето на текущ анализ на икономическото развитие на глобалната и националната икономика, за провеждане на изследователската и аналитична дейност на БНБ, активно участва в дейностите, свързани с членството на България в Европейския съюз и в Европейската система на централни банки.

 

Научните публикации на доцент д-р Ненова-Амар са в областта на емпиричния анализ на ценовите процеси, пазара на труда, финансовото състояние на предприятията, паричната политика, фискалната политика, социалната политика, влиянието на глобалната криза 2008-2009 г. върху българската икономика. Тя е член на Българската макроикономическа асоциация и на Европейската икономическа асоциация.

 

Автобиография, BG (pdf)

Автобиография, ENG (pdf)