Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Стефан Петранов

   

 

Стефан Петранов

 

Проф. д-р Стефан Петранов е дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където е и ръководител на катедра “Икономика”. Преподавал е също така и в програми на Делауерския университет (САЩ), Университет Еразмус (Холандия), Висшето училище по застраховане и финанси (София). Изнасял е и множество лекции по покана и краткосрочни семинари в държавни институции, международни организации, университети и частни фирми като Европейска централна банка, Европейски парламент, ING-България и др.

 

 

Проф. Петранов е бил член на Консултативния съвет на БНБ, както и Председател на Националната комисия по корпоративно управление, създадена под егидата на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса – София. Консултант е по много становища на Европейския икономически и социален съвет и носител на национална награда „Икономика на светло”. Председател е на Българската макроикономическа асоциация в периода 2003 – 2005 г. Участник в Кръглата маса по корпоративно управление за Югоизточна Европа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Основател е на Института на дипломираните финансови консултанти (2004 г.) и понастоящем е член на Управителния съвет на Института. Заместник-председател е на Макроикономическия комитет на СЕЕР (Европейска асоциация на работодателите, предоставящи услуги от обществен интерес).

 

 

Има богат практически опит в областта на инвестициите като Председател на Съвета на директорите на “Златен лев Капитал” – първото дружество в България, лицензирано от Комисията за финансов надзор за управление на финансови активи. От 2018 г. е председател на Института за устойчиво икономическо развитие към Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), а през лятото на 2019 г. е бил гост-професор в Германия.

 

Списък на публикациите

ResearchGate: Стефан Петранов