Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Конституционноправни науки / Проф. д-р Георги Петков Близнашки

   

стая 299, тел. 9308 288, bliznashki@uni-sofia.bg