Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Поделение "Социално-битово обслужване" / За контакт

   

София 1700, Студентски град, бл. 42, вх. Б
тел. 02/963 42 38
www.uni-campus.net
sbo@uni-campus.net

 

Директор инж. Росен Костов

Зам. Директор Евелина Ликова

Ст.106 тел. 02/963 42 38