Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Теория и история на държавата и правото / Ас. Атанас Йорданов Шопов

   

стая 311, тел. 9308 299, aishopov@uni-sofia.bg