Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Информация и връзки с обществеността"

   
e-mail: info@admin.uni-sofia.bg  
   
Началник отдел
"Информация и връзки с обществеността"
БОРЯНА КОЛАРОВА
тел. 9308 436
bkolarova@admin.uni-sofia.bg

Специалисти по връзки с обществеността

 

КОНСТАНТИНА МЕДНЕВА
тел. 9308 705
lunin@admin.uni-sofia.bg
АДРИАНА ТАНГЪЧЕВА
тел. 9308 563
atangucheva@admin.uni-sofia.bg
Специалист рекламни материали ГЕОРГИ КОЛЕВ
gkolev@admin.uni-sofia.bg