Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Връзки

   

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, сграда Ректорат, Северно крило, ет. 3, кабинет 284

Телефон: 9308 468

Работно време: 8.30 ч. – 17.00 ч.

 

Началник отдел "Университетски архив": ИЛОНКА КОЛЕВА

ikoleva_archives@admin.uni-sofia.bg

Приемно време: 10.00 ч. - 12.00 ч., 14.00ч. - 16.00 ч.

 

Архивист: ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ

tgeorgiev_archives@admin.uni-sofia.bg

 

Университетският архив не дава информация на лица и фирми за валидността на дипломи за висше образование!