Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Ландшафтна екология и опазване на природната среда

   

Ръководител: доц. д-р Биляна Борисова

стая 261-А
тел. 02 9308 449
billiana@gea.uni-sofia.bg

 

Основана 1973 г.

Научноизследователско направление: Физическа география и Ландшафтознание.

 

Уеб сайт

Преподаватели