Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Регионално развитие и управление

   

 

  • Магистърска програма: Регионално развитие и управление (РРУ) – за специалисти

Срок на обучение за специалисти: 2 семестъра / 3 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

 

Квалификационна характеристика - редовно обучение

Квалификационна характеристика - задочно обучение

 

Учебен план - редовно обучение

Учебен план - задочно обучение

 

  • Магистърска програма: Регионално развитие и управление (РРУ) – за неспециалисти

Срок на обучение за неспециалисти: 3 семестъра / 4 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

 

Квалификационна характеристика - редовно обучение

Квалификационна характеристика - задочно обучение

 

Учебен план - редовно обучение

Учебен план - задочно обучение

 

Програми:

I курс - редовно обучение, специалисти