Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси

   
Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент" по 4.4.

Кандидати: д-р Анна Лазарова-Георгиева и д-р Елеонора Балканска