Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетско издателство / За контакти

   

Директор
тел. 02 8161 287
e-mail: vstefanov@unipress.bg


Главен редактор
тел. 02 8161 310
e-mail: borisova@unipress.bg

Счетоводство
тел. 02 8161 233
e-mail: ivanov@unipress.bg
e-mail: accounting@unipress.bg

Предпечат
тел. 02 8161 222
e-mail: mladenov@unipress.bg
e-mail: serafimova@unipress.bg
e-mail: ilieva@unipress.bg
e-mail: spasova@unipress.bg

Редакционен отдел
тел. 02 8161 231
e-mail: shukadarova@unipress.bg
e-mail: kralikova@unipress.bg
e-mail: stoyanova@unipress.bg

Маркетинг и продажби
тел. 02 8161 417
email: sale@unipress.bg

Връзки с обществеността и реклама
тел. 02 8161 417
email: pr@unipress.bg