Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научен семинар

   

 

 

Научен семинар на Стопанския факултет

Доклади изнасят факултетни членове и учени от други университети, БАН, чуждестранни университети и научни центрове, както и изявени завършващи докторанти.
Когато някой колега е довел едно научно изследване до относително напреднал етап, той го представя пред публиката и получава обратна връзка как най-добре да формулира приносите и да подготви публикация. Възможно е текстът да е вече изпратен в някое списание, от където е върнат за преработка или дори отхвърлен. Това също е импулс за споделяне с колеги и получаване на идеи за довеждане на работата до край. Докладчикът не предоставя текст, а изнася само презентация с PowerPoint.
Съществува неформалното разбиране, че подготвяната публикация е предназначена за издание, видимо поне в Scopus, желателно и в Web of Science, но не се поставя формално изискване за това.

 

____________

Дата: вторник, 4 юни 2024 г., 13 – 14 ч.

Зала: 315

Оратор: Доц. д-р Александър Михайлов, Университет на Рединг, Великобритания, Dr Alexander Mihailov - Economics (reading.ac.uk)

Тема: Докторската дисертация по икономика – съвременна международна перспектива

____________

Дата: вторник, 21 май 2024 г., 13 – 14 ч.

Зала: 420

Оратор: Докторант Илиян Ненов

Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, www.uni-sofia.bg/eng/feba

Тема: Невронно-мрежови модели за прогнозиране в икономиката

____________

Дата: сряда, 10 април 2024 г., 13 – 14 ч.

Зала: 420

Оратор: Проф. д-р Георги Менгов, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, www.uni-sofia.bg/eng/feba

Тема: Социално-икономическо прогнозиране с един невронно-мрежов модел

____________

Дата: сряда, 27 март 2024 г., 13 – 14 ч.

Зала: 315

Оратор: Д-р Калоян Митев, научен сътрудник, Университет на Бат, Великобритания, https://cast.ac.uk/cast-partners-and-affiliates/

Тема: Изследвания върху промяната към про-екологично поведение.

(Докладът ще бъде на английски език, а дискусията на английски и български.)

____________

Дата: вторник, 12 март 2024 г., 13 – 14 ч.

Зала: 420

Оратор: Доц. д-р Теодора Пенева, Институт за икономически изследвания, БАН, Teodora Peneva CV BG - 2024.pdf (bas.bg)

Тема: Изследвания в областта на енергийната бедност