Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проект TWIN4ECO: Кандидатстване за финансиране

   

26.02.2024

 

header-twin4eco BG

 

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в рамките на проект TWIN4ECO (www.twin4eco.eu), обявява възможност за подкрепа на млади учени, докторанти и пост-докторанти (с предимство), както и на хабилитирани преподаватели от Стопанския факултет, за:

  • осъществяване на публикационна дейност (подкрепа за такси към издателства);
  • участие в конференции - общо финансиране до 1500 EUR със следните лимити:
    до 500 EUR за такса правоучастие
  • до 50 EUR за редакционна/преводаческа услуга
  • до 400 EUR за транспортни разходи
  • до 550 EUR за настаняване
  • мобилност до партньорските университети - [очаквайте подробности]

TWIN4ECO е проект с финансова подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост и в партньорство с водещи европейски университети и има за цел да повиши изследователския капацитет и видимостта на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в световната научна общност.

 

Имат право да кандидатстват за подкрепа студенти, докторанти и преподаватели в Стопанския факултет.

В случаите, в които кандидатите са на основен трудов договор в друга организация, първата афилиация при публикацията трябва да бъде на Стопанския факултет.

 

Документи за участие се подават на адрес: twin4eco@feb.uni-sofia.bg

Кандидатурите се разглеждат редовно (поне 1 път месечно) по реда на постъпване.

 

Вижте повече за възможностите за финансиране и формулярите за участие:

 

1) Подкрепа за публикации

Условия и правила за финансиране на публикации (pdf)

Правила за отчитане на изразходваните средства (pdf)

Заявление за кандидатстване (docx)

Декларация (docx)

 

2) Международни конференции

Условия и правила за подбор на кандидати за участие в международни конференции (pdf)

Правила за отчитане на кандидатите при участие в международни конференции (pdf)

Заявление за участие в международна научна конференция (docx)

Декларация (docx)

 

3) Мобилност до партньорските университети

Очаквайте подробности

 

Документи за участие се подават на адрес: twin4eco@feb.uni-sofia.bg

Кандидатурите се разглеждат редовно (поне 1 път месечно) по реда на постъпване.