Начало / Студенти / Новини / Transform4Europe предлагат Летен курс на тема NewVisions4theWorld

   

Срок за кандидатстване: 1 май 2023 г.

 

 

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Институт по право, икономика и интелектуална собственост

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 24 юли до 2 август 2023 Europa-Institut at Saarland University (Germany) в сътрудничество с European Academy Otzenhausen, ASKO Europa-Stiftung и Трансевропейския алианс за висше образование „Transform4Europe“

 

организират летен курс на тема NewVisions4theWorld. Курсът е подходящ за студенти – бакалаври, магистри и докторанти, а така също за млади професионалисти. Курсът ще се проведе в Европейската академия, Otzenhausen. В рамките на курса ще бъдат дискутирани широк кръг от важните проблеми и тенденции в Европейския съюз – политически, правни, икономически.

 

Програмата включва екскурзии и посещения – Strasbourg, Luxembourg, Trier; Europa-Institut (Saarbrücken).

 

Крайният срок за кандидатстване е 1 май 2023 г.

Повече информация можете да намерите на: www.europainstitut.de/esc