Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / Среща за присъединяването на България към еврозоната със студенти и колеги в Стопанския факултет на СУ

   

27.03.2023

 

На 21 март 2023 г. екип към катедра „Икономика“ организира среща със студенти от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, на която се дискутираха актуални въпроси, свързани с присъединяването към еврозоната. В почти препълнената зала 400 присъстваха студенти от всички бакалавърски специалности на Стопанския факултет, колеги от други катедри и други университети в страната, представители на държавните институции.

1

Срещата беше открита от доц. д-р Димитър Златинов, ръководител на катедра „Икономика“, който отбеляза, че екипът на катедрата продължава да следи темата за присъединяването на България към еврозоната и да надгражда вече разработената колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“ по повод 120-годишния юбилей през 2022 г.“ по повод 120-годишния юбилей през 2022 г.

2

В своето изказване проф. д-р Стефан Петранов постави важните въпроси за устойчивото и ефективното функциониране на институциите в страната като ключово условие за постигането на сближаване с държавите-членки от еврозоната. Доц. д-р Милен Велушев акцентира върху изпълнението на правните критерии за присъединяване и направи аналогия с протичащите процеси в Хърватия и Румъния.

3

Доц. д-р Стела Ралева обърна внимание на процесите на реална и номинална конвергенция на България и степента на сближаване. Доц. д-р Златинов се фокусира върху изпълнението на бюджетните критерии и фискалните рискове пред страната.

4

Ефектите от въвеждането на еврото върху ценовото равнище на примера на Хърватия бяха дискутирани от гл. ас. д-р Даниел Касабов. Проф. д-р Ваня Иванова коментира някои ползи и рискове от членството в еврозоната с акцент върху ценовата стабилност, конкурентоспособността на икономиката и устойчивостта на финансовия сектор.

Представената презентация може да бъде видяна тук .