Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 08.12.2022 г. – Ден на българските студенти – се обявява за неприсъствен и неучебен за всички студенти, преподаватели и служители на СУ

   

05.12.2022

 

На основание чл. 29, ал. 2, т. 10 и във връзка с чл. 210, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“ и във връзка със заповед №РД-19-174 на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, денят 08.12.2022 г. – Ден на българските студенти – се обявява за неприсъствен и неучебен за всички студенти, преподаватели и служители на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

3BGEN