Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Ас. Лидия Кабатлийска-Андонова

   

 

Picture1

Ас. Лидия Кабатлийска-Андонова

Асистент по Микроикономика, Макроикономика и Международна икономика на български, английски и френски език към катедра „Икономика“

 

Преподавани дисциплини:

Микроикономика I, Макроикономика I и Международна икономика

 

Избрани публикации:

Zlatinov, D., L. Kabatliyska, 2020. WORLD ECONOMY DIGITALISATION: IMPLICATIONS AT CORPORATE AND NATIONAL LEVEL Annual of Sofia University ‘St. Kliment Ohridski, Faculty of Economics and Business Administration, St. Kliment Ohridski University Press. Vol. 19: 65-76

Златинов, Д., Л. Кабатлийска 2019, МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА /УЧЕБНО ПОМАГАЛО/, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, София, ISBN 978-954-9399-55-4: 196 стр.

 

Научни интереси:

Икономическа теория и политика

 

Контакти:

e-mail: lidia@feb.uni-sofia.bg

 

Адрес:

1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 508

 

Приемно време:

Вторник 13:00-14:00ч. /след предварителна уговорка по имейл/

 

Списък на публикациите

 

CV на български език

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"