Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Стипендиантски програми / Конкурси за стипендии от нашите партньори / „Сдружение на фамилния бизнес – България“ учредява стипендия за студент в Стопанския факултет за академичната 2022/2023 г.

   

11.05.2022

 

„Сдружение на фамилния бизнес – България“ учредява стипендия за студент в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за академичната 2022/2023 г.

Стипендията е в размер на 2 400 лв. и ще бъде изплатена еднократно в началото на академичната година – през октомври 2022 г. след определяне на победителя и записването му като студент на Стопанския факултет.

banner-album-v3

Можете да се запознаете с поканата за участие, подписана от Председателя на Управителния съвет на Сдружението адв. Стефан Гугушев, тук .

Изборът на стипендиант на Сдружението ще бъде базиран на следните критерии:

  • Успех от следването изчисляван като среден от завършените до момента курсове при изискване за минимален много добър успех (5.00) за всеки курс
  • Оценка на предоставена от кандидата разработка на тема: Как „Сдружение на фамилния бизнес – България“ да представя успешните фамилни компании на студентите? Идеи за комуникационна стратегия на фамилния бизнес, таргетираща студентската аудитория – цели, послания и средства.
  • Успешно реализирани стажове, участия в научни конференции, семинари и проекти, както и други постижения (получени стипендии, награди и отличия в конкурси) ще се считат за предимство за кандидатите.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

Информационната карта и разработката на кандидатите трябва да са написани в електронен формат. Академичната справка да бъде приложена като сканирано копие.

Всички документи трябва да бъдат изпратени на e-mail: tkirova@fbn.bg

Срок за изпращане на документите: 1 септември 2022 г.