Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Философски факултет / Философия

   

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование3
ДЗИ1 с коефициент 3:
1. Философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
2. Български език и литература
3. История и цивилизации
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
8. Италиански език
9. Руски език
10. Математика
ИЛИ
ДЗИ2 с коефициент 2,5:
11. Философия

 

 

 

+

 

 

 

 

Философия/Философски цикъл

 

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.