Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Амелия Веселинова Личева, Факултет по славянски филологии