Начало / Университетът / Административна структура / Защита на личните данни

   

 

Заповед на Ректора на Софийски университет "Св. Кл. Охридски" за определяне на длъжностно лице за защита на личните данни

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 

Име доц. д-р Първан Първанов
Адрес за кореспонденция България, гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, стая 12
Телефон 02/9308 423, 02/943 43 19
E-mail dpo@uni-sofia.bg

 

  • защита на данните на кандидатстващите в СУ (бакалаври, магистри и докторанти) - кратка и подробна информация
  • защита на данните на учащите в СУ (бакалаври, магистри и докторанти) -
    кратка и подробна информация