Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с два конкурсни изпита

   

История на България + Български език и литература: Право

История на България + Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език (по избор): Международни отношения; Регионално развитие и политика

География + Английски, Немски, Френски, Испански език (по избор): Европеистика

История на България + Английски, Немски, Френски, Испански език (по избор): Европеистика

Български език и литература + Английски, Немски, Френски, Испански език (по избор): Европеистика

Философия и социални науки + Английски, Немски, Френски, Испански език (по избор): Европеистика

Математика + Английски, Немски, Френски, Испански език (по избор): Европеистика

География + Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език (по избор): Туризъм; Регионално развитие и политика

Биология + Химия: Медицина; Фармация

Журналистика (писмен) + Журналистика (устен): Журналистика; Връзки с обществеността;

История на България + Английски език, Френски език (по избор): История и чужд език (английски език/френски език)

Математика + Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език (по избор): Регионално развитие и политика

Български език и литература + Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език (по избор): Регионално развитие и политика

Философия и социални науки + Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език (по избор): Регионално развитие и политика