Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Управление и органи / Заместник-декани

   

Зам.-декан
учебна дейност ,учебен план и учебни програми, рейтингова система
доц. д-р Евелина Стоева-Димитрова
стая 236,
тел. 943 48 06, 9308 427, estoeva@uni-sofia.bg
приемно време: вторник:14,00-16,00 ч.

 

Зам.-декан
научна дейност ,развитие на академичния състав, акредитационни процедури
доц. д-р Венцислав Петров
стая 236,
тел. 943 48 06, 9308 427, vlpetrov@uni-sofia.bg
приемно време: вторник:14,00-16,00 ч.

 

Зам.-декан
международни отношения, дигитализация и виртуална среда

доц. д-р Мартин Белов

стая 236,

тел 9434806, 9308427, mbelov@uni-sofia.bg

приемно време: вторник:14,00-16,00 ч.