Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Климатология, хидрология и геоморфология / Научни проекти / Международната научна конференция “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, 15-17 септември 2016 г., Видин

   

4-та международна научна конференция “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube“, 15-17 септември 2016 г., Видин

 

Организатори:

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – ГГФ (чрез катедри „Климатология, хидрология и геоморфология” и „Регионална и политическа география”), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“- Катедра География, НИГГГ – БАН, АПГР – България
  • в партньорство с: Университета в Крайова - Румъния, Западен Университет Тимишоара - Румъния, Географски институт – Румънска академия на науките, Университа в Сегет – Унгария, Университета в Печ – Унгария, Белградски университет – Сърбия, Университета в Нови сад – Румъния, Шуменски университет – България, Демографски изследователски център – Сърбия, Географски институт – Сръбска академия на науките и изкуствата.

 

Конференцията е мултидисциплинарен и интеркултурен форум, който представя резултати от научни изследвания от всички области на географията, но специално внимание се отделя на трансграничното сътрудничество между Дунавските страни. Събитието обхваща широк спектър от участници, прилагащи мултидисиплинарния подход в географията.

 

Програмата включва пленарни доклади, научни сесии (презентации и постери) и социална програма.

 

Основните теми на конференцията са:

Geography, Governance and Local Development

Cross-border and Transnational Cooperation

Environment, Risk Assessment and Management

Climate Change and Water Recourses

GIS, Landscape Analysis and Landscape Planning

Cultural and Political Challenges in Geography

Population trends, Human Mobility and Emigration

Sustainable Tourism Policy, Planning and Development

 

В 4-та международна научна конференция “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube“ са участвали 118 изследователи от 10 държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Германия, Италия, Молдова, Хърватия, Словакия и Япония)