Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / „Извършване на проектиране и разработка на ГИС база данни и определяне на пилотни региони“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)“

   

Срок за получаване на оферти - 04.01.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 05.01.2016 г., 14.00 ч., Ректорат

 

Информация

16.12.2015 г.

Публична покана АОП с ID 904978

16.12.2015 г.

Техническа спецификация

16.12.2015 г.

Проект на договор

16.12.2015 г.

Примерни образци

16.12.2015 г.