Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Милен Велушев

   

Доц. д-р Милен Велушев

 

Доц. д-р Милен Велушев е преподавател в катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Получава образованието си в Университета за национално и световно стопанство – бакалавърска и магистърска степен. Защитава докторска дисертация през 2016 г. в областта на генераторите на икономическия растеж.

 

Чете лекции в Софийския университет по дисциплините „Икономика", "Икономически анализ на правото", "Лични финанси", "Финансови процеси в start-up фирми".

 

Научните му интереси са в областта на икономика на благоденствието, икономика на развитието, икономически анализ на правото и хетеродоксалните икономически теории.

 

каб. 507

 

Автобиография (pdf)

ResearchGate: Милен Велушев