Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Славянско езикознание / Преподаватели

   

Катедра "Славянско езикознание"

 

проф. д-р Найда Иванова

najda@slav.uni-sofia.bg

история на книжовния език на сърби и хървати, увод в славянската филология, практически сръбски и хърватски език, теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език

проф. д-р Валентин Гешев

vgeshev@slav.uni-sofia.bg

сравнителна граматика на славянските езици

проф. д-р Маргарита Младенова

margo@slav.uni-sofia.bg

практически чешки език, историческа граматика на чешкия език

проф. д-р Величко Панайотов

velpan@slav.uni-sofia.bg

теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език

доц. д-р Албена Стаменова-Сеизова

albena_stamenova@slav.uni-sofia.bg

практически украински език

доц. д-р Димка Савова

dimka_sav@slav.uni-sofia.bg

теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сръбски и хърватски език

доц. д-р Цветанка Аврамова

avramova.cv@slav.uni-sofia.bg

практически чешки език

гл.ас. Стилиян Стойчев

stoychev@slav.uni-sofia.bg

теоретичен курс по съвременен чешки език, практически чешки език

гл.ас. д-р Емилия Македонска

emimakedonska@slav.uni-sofia.bg

практически чешки език

доц. д-р Диляна Денчева

dilyana_dencheva@slav.uni-sofia.bg

практически полски език

гл.ас. д-р Росица Стефчева

rstefcheva@slav.uni-sofia.bg

практически сръбски и хърватски език, прагматика

гл.ас. Диана Иванова

dkirilovai@uni-sofia.bg

практически словашки език

доц. д-р Радост Железарова

zelezarova@slav.uni-sofia.bg

практически чешки език, теория на превода

гл. ас. д-р Витка Делева

vitka_deleva@slav.uni-sofia.bg

практически полски език

гл.ас. д-р Мартин Стефанов

martin_stefanov@slav.uni-sofia.bg

практически сръбски език

гл.ас. д-р Мая Радичева

maya.radicheva@slav.uni-sofia.bg

практически чешки език, сравнителна граматика на славянските езици

гл. ас. д-р Жана Станчева

jana.stancheva@slav.uni-sofia.bg

практически полски език, съвременен славянски език - словообразуване, лексикология на полския език

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова-Иванова

pmartinova@uni-sofia.bg

практически украински език, съвременен украински език (теоретичен курс), историческа граматика на украинския език

Надя Радованова

стая 158, тел. 9308 371

nradovanova@slav.uni-sofia.bg

филолог-специалист