Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Славянско езикознание

   

Ръководител доц. д-р Албена Стаменова,

стая 154, тел. 9308 310

albena_stamenova@slav.uni-sofia.bg

Основана 1953 г.