Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Учебен корпус

   

Представяне на сградата, зали, оборудване

Качеството на образователната дейност във Факултета по славянски филологии и постигането на неговите цели са в пряка връзка и със създадената и поддържана материално-техническата база за обучение и изследователска работа:

а) аудиторна и лабораторна площ за учебния процес:

  • аудитории в Ректората: 201 (24 места), 210 А (16 места), 119 (10 места), 202 A (20 места), 125 (30 места), 134 (26 места), 135 (48 места), 136 (66 места), 137 (45 места), 147 (36 места), 148 (108 места), 150 (36 места), 159 (31 места), 160 (70 места), 160 А (16 места) , 149 (30 места); 247 А (15 места), II фонетичен кабинет (16 места);
  • аудитории в блок I на бул. Цариградско шосе № 125: 420 (12 места), 429 (12 места), 430 (12 места), 437 (12 места), 438 (12 места), 439 (12 места);
  • аудитории в блок III на бул. Цариградско шосе № 125: 214 (12 места), 219 (12 места), 222 (12 места), 223 (12 места);

в) лабораторна площ и научна апаратура за изследователска дейност:

  • брой PC - та, използвани от студенти - 60;
  • брой PC - та, използвани от преподаватели - 90;

Всички компютри имат връзка в Интернет

Библиотека Филологии е най-голямата в структурата на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ и наброява 20 000 библиотечни единици. Създадена е през 1954 г. с обединяването на библиотечните сбирки на няколко от най-старите семинарни библиотеки към Софийския университет. Читалнята разполага с 65 читателски места.

Компютърна зала, факултетска компютърна мрежа, достъп до Internet, web-site на факултета.

Полски кабинет „Адам Мицкевич“, открит през декември 2000 г. и оборудван със:
• съвременна техника – компютри, видео, скенер, аудио, сателитна телевизия; с мултимедийни средства за обучение, предоставени от държавни и неправителствени полски институции;
• 1000 библиотечни единици художествена литература, справочни издания, речници, граматика на полския език и др.
• видеотека с произведения на полското кино и екранизации на полската литературна класика.

Кабинет по бохемистика, открит през пролетта на 2005 г. Оборудван с компютърна, аудио- и видеотехника, 1500 библиотечни единици научна и художествена литература.

Център за руски език „Акад. В.В. Виноградов”, открит на 24 май 2004 г. с подкрепата на Обществения форум „България – Русия“.
Центърът разполага с:
• езиков кабинет (мултимедийни средства за обучение)
• лекционна зала (мултимедийни средства за обучение)
• компютърна зала (компютри, скенери, принтери)
• видео зала (видео, DVD, телевизия; видеотека)
• библиотека (специализирана лингвистична литература – монографични издания, периодика, справочници, речници и др.; художествена литература)
В Центъра се провеждат:
• лекции на български и чуждестранни учени русисти;
• тестовe по руски език като чужд;
• изложби и презентации на книги;
• конференции, семинари, кръгли маси и др.

Кабинет за обучение по южнославянски езици, открит през 2006 г.

Друга специфична база за учебна и преподавателска дейност:

  • базови училища за педагогическа практика по български език и литература: 51. СОУ (среден и горен курс), 30. СОУ (среден и горен курс) , 31. СУЧЕМ (среден и горен курс), 138. СОУ (среден курс), 1. СОУ (среден и горен курс), ФЕГ (горен курс), 104. СОУ (среден курс), НПМГ (горен курс), 25. СОУ (среден курс), 32. СОУ (среден и горен курс), 35. СЕУ (среден и горен курс), НЕГ (горен курс), АЕГ (горен курс), ЧЕГ “Проф. Иван Апостолов” (горен курс), НГДЕК (горен курс), СМГ (горен курс), 8. СОУ (горен курс), 199. ОУ (среден курс), 73. СОУ (горен курс), 6. СОУ (среден курс), 22. СОУ (среден курс); брой на базовите учители по български език и литература - 44;
  • базови училища за педагогическа практика по руски език: 2. СОУ (среден и горен курс), 32. СОУ (горен курс), 35. СОУ (горен курс), 73. СОУ (горен курс), 133. СОУ (начален, среден и горен курс), 7. СОУ (среден курс); брой на базовите учители по руски език - 10;
  • летни практики на слависти: туроператорска фирма “Александрия”.