Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетско издателство / За издателството

   

Създадено през 1986 г., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ е специализирано издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници с трайно място в националната ни книжовна култура.

Издателската дейност обхваща целия спектър на знанието – езикознание, литературознание, философия, история, социология, психология, право, икономика, журналистика, математика и информатика, физика, химия, биология, геология и география и др.

Университетско издателство и печатница осигурява висококачествена редакция и предпечатна подготовка на проктите, както и отлично полиграфическо изпълнение.