Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Асоциирани преподаватели / Ас. Васил Стоянов

   

 

VStoyanov

 

Ас. д-р Васил Стоянов

 

Кабинет: 505
Приемно Време: След предварителна уговорка по имейла
Имейл: V.Stoyanov@feb.uni-sofia.bg

 

Кратка Биография:

Д-р Васил Стоянов работи в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от септември 2014 г., където преподава „Микроикономика“ в Стопанския факултет, и „Микроикономика и Макроикономика“ в Геолого-географския факултет. През декември 2018 г. придобива образователно-научна степен „Доктор“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където е приет като докторант към катедра „Икономика“ на Стопанския Факултет през февруари 2014 г.

 

Преди това в периода от август 2010 г. до септември 2013 г. живее в Хавай, САЩ. През май 2012 г. завършва магистратура по Бизнес администрация в Хавайския Тихоокеански Университет (Hawaii Pacific University). Първоначално заминава за Америка с целта да стане бизнес консултант. Но докато учи и живее в САЩ, лично се запознава с последствията от „Световната финансова и икономическа криза“ от 2008 година и започва да проявява засилен интерес към изследване причините, довели до тази изключително тежка икономическа рецесия, в която САЩ се намира по това време. След това научните му интереси се задълбочават в изучаване на икономически теории, вследствие на което е изправен пред трудния избор – от една страна да остане да живее на Хавайските острови, или от друга страна да поеме по пътя на академичната кариера. В крайна сметка, избира призванието на научната дейност.

 

В ранните си години до заминаването за Америка, първо в периода 1991 – 1998 учи до 7-ми клас в 141 СОУ в град София, след това завършва Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ също в град София в периода 1998 – 2003. В периода 2003 – 2008 завършва Бакалавър по Бизнес администрация в „Международно Висше Бизнес Училище“ (МВБУ). В края на 2006 година, работи като стажант в отдел „Маркетинг, реклама, и връзки с обществеността“ на Райфайзенбанк, а през 2007 година работи и като банков служител в Райфайзенбанк.

 

Роден е в град София, където живее постоянно от 1984 г. досега с изключение на периода 2010 – 2013, когато живее постоянно в Хавай, САЩ. Но, когато не е ангажиран с преподавателската си дейност, предпочита да прекарва свободното си време в град Габрово. Въпреки това целогодишно е отдаден на научната си дейност. Като научните му интереси са в областта на Икономическите теории, Социоикономиката, Еволюционната икономика и Институционалната икономика. Освен това проявява сериозен интерес в изучаване историята на Западната философия, Психология, Политическа теория и Политически идеологии и множество Православно-християнски богословски дисциплини.

 

CV - Васил Стоянов